Kort fakta om anläggningen:

 • 19 Stallplatser för privathästar.
 • Delat serviceupplägg.
 • Fasta rutiner med hästen i fokus.
 • Belyst utebana 50 x 25m.
 • Nybyggt ridhus 65 x 23m.
 • Instruktörsledda träningar.
 • Ridvänlig natur.
 • Många vinterhagar (4 hektar)
 • Stora sommarbeten (16 hektar)
 • Analyserat hösilage och strö vid stallet.
 • Långsiktig och miljömedveten drift.
  Här har vi högt i tak, med regelbundna stallmöten där idéer till förbättringar diskuteras igenom för gemensamma beslut.
 • Hit kommer hovslagare, veterinär, hästterapeuter, massörer och sadelprovare när behovs finns.
 • Veterinär specialiserad på tänder besöker regelbundet och stallet följer sedan 10 år ett gediget parasitkontrollprogram för häst och hage.